Praktische informatie

Verwijzing

U kunt door een huisarts, specialist, consultatiebureau-arts, jeugdarts of tandarts doorverwezen zijn naar de diëtist. U krijgt dan een verwijsbrief. Door de verwijsbrief vergoedt de verzekering op de onderstaande voorwaarden (zie Vergoeding door verzekeraar) het bezoek aan de diëtist.

De diëtist is ook direct toegankelijk (DTD), hierdoor kunt u ook zonder verwijzing bij ons terecht. U kunt direct een afspraak bij ons maken met uw vragen over voeding en diëten. Wanneer u voor de eerste keer bij ons komt zonder verwijsbrief, zal er een DTD screening plaats vinden. Deze screening duurt ongeveer 15 minuten. In deze screening beoordelen we of we u meteen kunnen helpen of dat het verstandig is om u eerst naar uw huisarts te verwijzen voordat we de behandeling starten.

De DTD wordt door de meeste, maar niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Raadpleeg eerst uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Mocht uw zorgverzekeraar DTD niet vergoeden, heeft u alsnog een verwijsbrief nodig.

Vergoeding door zorgverzekeraar

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. De factuur wordt direct naar de zorgverzekeraar gestuurd. In 2017 is wettelijk het eigen risico vastgesteld op €385,-. Dieetadvisering zit met 3 uur in de basisverzekering en valt onder uw eigen risico. Kinderen/jongeren tot 18 jaar en verzekerden met een gemeentepolis hebben geen eigen risico. Voor hen zijn er binnen de 3 uur, geen kosten verbonden aan een bezoek aan de diëtist. Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan het zijn dat u extra consulten vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering.

Verzekerden met Diabetes, CVRM of COPD vallen in de meeste gevallen onder de ketenzorg. Voor hen zijn er geen kosten verbonden aan een bezoek aan de diëtist.

Informeer eventueel naar de voorwaarden van uw eigen zorgverzekering.

Kosten niet nakomen van een afspraak

Bij een niet nagekomen afspraak zijn wij genoodzaakt de kosten voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen (deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar):
Intakeconsult € 45,00
Vervolgconsult € 15,00

Tarieven

De zorgverzekeraars bepalen de hoogte van hun vergoeding aan de diëtist. Dit kan per zorgverzekeraar anders zijn.

Het gemiddelde bedrag ligt rond de 60 euro per uur.

Ons particulier uurtarief is 60 euro.
Een intake kost 90 euro, een vervolgconsult 30 euro.
Een weegconsult/telefonisch consult kost 15 euro.
Voor een huisbezoek vragen we een uittoeslag van 15 euro.

Toelichting behandeltijd

Een consult bestaat uit directe en indirecte tijd:

  1. de directe tijd: de tijd waarbij de cliënt aanwezig is.
  2. de indirecte tijd: de tijd die de diëtist besteedt aan o.a. het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, informeren van de verwijzer, registreren van gegevens in het dossier en het factureren ofwel declareren van het consult. Hier is de cliënt doorgaans niet bij aanwezig.

De totaal bestede tijd die de diëtist in rekening brengt wordt altijd afgerond op kwartieren.

Privacy

Tijdens de behandeling is uw privacy gewaarborgd. Alles wat u met de diëtist bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Met de opslag van uw gegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Zie privacyverklaring.

Klacht

Indien u een klacht heeft over uw behandeling dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw behandelend diëtist. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u een klacht indienen bij: Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.