Voor professionals

Wij, Dinja, Valerie, Magda en Linda zijn ervaren en enthousiaste diëtisten. Ons spreekuur is een plek waar iedereen met vragen over voeding welkom is. 

Samen zoeken we naar de beste manier om het eetpatroon en de leefstijl te verbeteren.

 • Dieetadvisering is voor 3 uur opgenomen in de basisverzekering en is in veel aanvullende verzekeringen opgenomen
 • Kinderen/jongeren onder de 18 jaar en verzekerden met een  gemeentepolis van Den Haag betalen geen eigenrisico. Voor hen is het bezoek aan de diëtist dus gratis
 • Bij een indicatie voor een huisbezoek, begeleiden we aan huis.
 • We hebben met alle zorgverzekeraars een contract.
 • We zijn tevens aangesloten bij de ketenzorg van de Elzha.

We werken op basis van verwijzing door huisarts, specialist, consultatiebureau-arts, jeugdarts en tandarts. Sinds vorig jaar kunnen cliënten ook zonder verwijzing bij ons terecht door de Direct Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD).

Verwijzers kunnen bij de doorverwijzing gebruik maken van eigen verwijsformulier of van het verwijsformulier van Diëtist in Den Haag.

Verwijsblokken en/of patiëntflyers van Diëtist in Den Haag zijn te bestellen via het contactformulier.

Cursussen

 • Zwangerschapscursus voor aanstaande ouders in samenwerking met CJG Den Haag
  Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
 • Goed voor Weinig in samenwerking met Gemeente Den Haag
  Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
 • Leefstijlmodule, in samenwerking met VGZ en Elzha
 • WoWIJS in samenwerking met WoW, psycholoog en gymdocent. WoWijs staat voor Workoutwijs In Jouw Stijl en richt zich op de gezonde leefstijl voor kinderen. WoWIJS is voor kinderen tussen de 6 en 14 jaar met (licht) overgewicht. Het WoWIJS-programma wordt aangeboden in het WoW-centrum in de Rubensstraat en op verschillende scholen in Den Haag. Voor meer informatie klik hier

Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops

Voorlichtingsbijeenkomsten en workshops verzorgen we op maat. In overleg kunnen we een bijeenkomst of workshop invulling geven.

We verzorgen voorlichtingen en workshops voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, (basis)scholen, buurthuizen, enz.
Voorbeelden hiervan zijn:

 •  workshop gezonde voeding op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of (basis)school
 •  workshop waterkaraf versieren met voorlichting over gezonde dranken
 •  workshop over gezonde voeding waarbij gekookt wordt in een buurthuis

Tevens verzorgen we voorlichtingen en workshops voor professionals.
Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bijscholing medewerkers Centrum Jeugd en Gezin
 • Workshops bij themabijeenkomsten voor professionals
 • Voorlichting aan apotheekmedewerkers

Voor meer informatie of een offerte kunt u contact opnemen via het contactformulier of bellen met 085-4011237.